TH Call us -02.jpg

ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามหรือทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือกองทุนของเรา กรุณาติดต่อได้ที่


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0-2844-0123
โทรสาร:   0-2056-9747

 

ข้อร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลหรือนำส่งข้อมูลร้องเรียนได้ที่
โทรศัพท์: 0-844-0123 กด 3

หรือกรอกแบบฟอร์มคำร้องเรียนพร้อมนำส่งมาที่
E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com