TH Call us -02.jpg

คณะกรรมการบริษัท

นายไมเคิล พาร์คเกอร์
ประธานกรรมการ

ประสบการณ์และการศึกษา :

คุณไมเคิล พาร์คเกอร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในช่วงต้นปี 2559

ด้วยอาชีพส่วนใหญ่ในด้านอุตสาหกรรมการเงิน คุณไมเคิลจึงมีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเงิน การตลาด รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างชาติหลายแห่ง

ก่อนร่วมงานกับแมนูไลฟ์ คุณไมเคิล ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer บริษัท DirectAsia.com ประเทศไทย โดยคุณไมเคิลเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท DirectAsia.com ขึ้นในประเทศไทยในปี 2556 โดยปัจจุบันมีบุคคลากรมืออาชีพจำนวน 70 ท่านรวมทั้ง Contact Center DirectAsia.com เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเสนอประกันออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย โดยสามารถเติบโตกว่า 500% และ ทำให้ DirectAsia.com เป็นที่รู้จักในธุรกิจได้ถึง 23% ณ เดือน เมษายน 2558 นอกจากนี้ คุณไมเคิล ยังเคยดำรงตำแหน่ง Chief Marketing Officer ที่บริษัท อเมริกัน
อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด โดยรับผิดชอบทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด

คุณไมเคิลจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย RMIT เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และได้รับ Director Certification จาก Thai Institute of Directors รวมทั้งได้รับวุฒิบัตร Associate จาก The Life Management Institute (LOMA)

 

นายเจียนอานี่ เฟียคโก้
กรรมการ

ประสบการณ์และการศึกษา :

คุณเจียนอานี่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ แมนูไลฟ์เอเชียทั้งในธุรกิจประกันและหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยประจำตำแหน่งอยู่ที่ฮ่องกง รับผิดชอบดูแลในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการและสรรหาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งรับผิดชอบการพัฒนาและการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตของบริษัท

ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับแมนูไลฟ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เอเชีย คุณเจียนอานี่ทำหน้าที่ดูแลภูมิภาคเอเชียในส่วนของ Manulife Financial ซึ่งดูแลบัญชีการเงิน บริหาร วางแผน คาดการณ์และวิเคราะห์บัญชี รวมถึงการจัดการภาษีและควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการเงินระหว่างภูมิภาคเอเชีย โดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับแมนูไลฟ์ คุณเจียนอานี่ทำงานกับบริษัทไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส ทำหน้าที่ด้านตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริการประกันชีวิต

คุณเจียนอานี่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (CA) ในแคนาดา

 

นายไมเคิล รีด
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์และการศึกษา :

คุณไมเคิล เข้าร่วมงานกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนมกราคม 2560

คุณไมเคิลเป็นผู้ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมพร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ในเชิงลึกด้านการบริหารจัดการลงทุนระดับภูมิภาคมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งล่าสุดเป็น Country Head ของ บริษัท ฟิเดลลิตี้ แอทเซท แมนเนจเมนท์ (เกาหลี) จำกัด และก่อนหน้านั้น คุณไมเคิลเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่างประเทศชั้นนำในหลายตลาด อาทิเช่น ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง เกาหลี และไต้หวัน

คุณไมเคิลจบหลักสูตร Higher National Diploma (HND) ด้าน Hotel & Catering Administration จาก Westminster Hotel School กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และได้รับประกาศนียบัตรด้านการวางแผนการเงินจาก Chartered Insurance Institute สหราชอาณาจักร

คุณไมเคิลเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าอังกฤษ ประจำเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษ (MBE) ในปี 2559 นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการของผู้ดูแลทรัพย์สินหอการค้ายุโรปประจำเกาหลีใต้ และ ประธานร่วมในคณะกรรมการตลาดทุนของหอการค้าอเมริกันในเกาหลีใต้อีกด้วย

 

นางสาว ชัชฎดา เอกะหิตานนท์
กรรมการ 

ประสบการณ์และการศึกษา :

คุณชัชฎดามีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจจัดการกองทุนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 ปี ทั้งทางด้านธุรกิจกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยก่อนมาร่วมงานกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) คุณชัชฎดาร่วมงานกับ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ก่อนหน้านี้ คุณชัชฎดาเคยร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายแห่ง โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนด้วยการร่วมงานในสายงานบริหารกองทุนของ บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน))

คุณชัชฎดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)